Large Valorisation On Sustainability Of Steel Structures

Rozpowszechnianie wiedzy

The following documents are available for download:

Tytuł Opis Pobierz
Background Document Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie szczegółowych informacji na temat rozwoju i walidacji metod oceny cyklu życia konstrukcji stalowych. PDF (3.4 MB)
Design Guide Dokument ma na celu dostarczenie informacji na temat różnych etapów oceny środowiskowej konstrukcji stalowych i kompozytowych budynków przy wykorzystaniu oprogramowania AMECO 3. PDF (6.0 MB)
Leaflet PDF (0.6 MB)
Presentations AMECO Software presentation PDF (1.6 MB)
Background: LCA methodology PDF (4.2 MB)
Background: Use phase PDF (2.6 MB)
Case studies PDF (3.0 MB)
Design guide PDF (1.8 MB)
Macro-components and iPad/iPhone app PDF (2.7 MB)
Software RAR (2.2 MB)

Home | Contact