Large Valorisation On Sustainability Of Steel Structures

Dissemination

The following documents are available for download:

Title Description Downloads
Bakgrundsdokument Detta dokument ger djup information om ytvecklingen och valideringen av livscykel metoder med fokus på livscykelanalys av stålkonstruktioner. PDF (22,6 MB)
Design Guide Detta dokument tillhandahåller information om de olika steg som används i dataprogrammet AMECO 3 för utvärderingen av miljöpåverkningar hos byggnader med stål- eller samverkanskonstruktioner. PDF (13,1 MB)
Leaflet PDF (0,7 MB)
Presentations AMECO Software presentation PDF (1,6 MB)
Background: LCA methodology PDF (4,1 MB)
Background: Use phase PDF (2,7 MB)
Case studies PDF (2,9 MB)
Design guide PDF (1,8 MB)
Macro-components and iPad/iPhone app PDF (2,7 MB)
Software RAR (2,2 MB)

Home | Contact