Large Valorisation On Sustainability Of Steel Structures

Dissemination

The following documents are available for download:

Naslov Opis Downloads
Teoretične osnove Dokument posreduje poglobljene informacije v zvezi z razvojem in potrjevanjem metodologij za presojo življenjskega cikla. Osredotoča se na oceno življenjskega cikla jeklenih konstrukcij. PDF (4,4 MB)
Priročnik za projektiranje Dokument predstavlja potrebne informacije o posameznih korakih okoljske analize jeklenih in sovprežnih stavb v programu AMECO 3. PDF (5,6 MB)
Leaflet PDF (0,5 MB)
Presentations Background: LCA methodology PDF (4,3 MB)
Background: Use phase PDF (2,3 MB)
Design guide PDF (2,4 MB)
AMECO Software presentation PDF (1,8 MB)
Case studies PDF (3,5 MB)
Macro-components and iPad/iPhone app PDF (3,9 MB)
Software Računalniški program RAR (2,2 MB)

Home | Contact